Schapen

Wormbestrijding en preventie bij schapen

Algemeen

Alle schapen krijgen in hun leven te maken met wormen en leverbotten. Soms zie je helemaal niets aan de schapen. In andere gevallen kunnen ze als gevolg van worm- of leverbotinfecties vermageren, diarree hebben of sterven zonder dat daar ziekte aan vooraf is gegaan. Jonge lammeren zijn hiervoor het gevoeligst. Oudere dieren hebben meestal voldoende weerstand opgebouwd tegen wormen.

Resistentie

Jarenlang werden schapen vaak preventief ontwormd, zonder dat men wist of er daadwerkelijk een besmetting was. Dit heeft resistentie tegen ontwormingsmiddelen in de hand gewerkt. Met als gevolg dat er voor schapen minder werkzame middelen beschikbaar zijn. Het ontwikkelen van een nieuw ontwormingsmiddel kost tientallen jaren en verwachtten we niet snel op de markt.

Mestonderzoek

Door de mest van schapen te laten onderzoeken weet u of ontwormen noodzakelijk is op dat moment en welk middel het meest geschikt is. Het mestonderzoek kan ook ingezet worden om te kijken of de ingestelde behandeling voldoende gewerkt heeft en er geen sprake is van resistentie tegen een bepaald ontwormingsmiddel. In sommige gevallen kunnen we de mest van schapen zelf op de praktijk nakijken. Bij grote groepen schapen sturen wij de mest naar de GezondheidsDienst in Deventer op.

Inleveren mest schapen

Schrijf duidelijk uw naam en adres op een boterhamzakje. Voor wormonderzoek van een groep volwassen schapen is van vijf verschillende schapen een beetje (eierdopje) mest nodig. Voor wormonderzoek van een groep jonge lammeren is van 15 verschillende lammeren een beetje (eierdopje) mest nodig. Het is belangrijk mest te verzamelen die vers is en niet al langer op de grond ligt. Dit om een zo betrouwbaar mogelijke uitslag te krijgen.

Uitslag mestonderzoek

De uitslag van het mestonderzoek en het daarbij behorende advies worden binnen 1-2 werkdagen telefonisch aan u doorgegeven. Dit behandeladvies kan bestaan uit het toedienen van ontwormingsmiddelen en een advies over het verweiden. Advies over wormbestrijding is niet voor iedereen gelijk, omdat het mede afhankelijk is van het aantal schapen dat gehouden wordt. Daarnaast speelt het seizoen en het weer ook een grote rol in hoe snel een infectie kan plaatsvinden.