Paarden & Ezels

Ontwormen paarden

Algemeen

Alle paarden krijgen in hun leven te maken met wormen. Jonge dieren kunnen van een wormbesmetting ernstig ziek worden. Oudere dieren kunnen weerstand opgebouwd hebben tegen wormen, maar dit is mede afhankelijk van huisvesting en beweiding.

Resistentie

Jarenlang werden paarden preventief ontwormd, zonder dat men wist of er daadwerkelijk een besmetting was. Dit kan resistentie tegen ontwormingsmiddelen in de hand werken. Met als gevolg dat er voor uw paard, wanneer het echt noodzakelijk is, mogelijk geen werkend ontwormingsmiddel beschikbaar is.

Mestonderzoek

Door de mest van uw paard te laten onderzoeken weet u of ontwormen noodzakelijk is op dat moment en welk middel het meest geschikt is. Op de praktijk voeren wij dagelijks mestonderzoeken uit (tijdens werkdagen). De mest wordt bewerkt, zodat we onder de microscoop wormeitjes kunnen tellen. Dit is een maat voor de wormbesmetting van uw paard.

Inleveren mest individueel paard

Schrijf duidelijk uw naam en adres en de naam van het paard op een boterhamzakje. Pak met dit zakje één verse mestbal per paard. Daarnaast is het voor ons van belang te weten wanneer en waarmee uw paard voor het laatst ontwormd is.

Mengonderzoek groepen paarden

Als u meerdere paarden heeft, adviseren wij ook van ieder paard afzonderlijk één mestbal in te leveren. Wij kunnen hiervan een betrouwbaar mengmonster maken. Mocht er uit dit mengmonster een hoge wormbesmetting komen kunnen we in overleg met u alsnog de mest per paard onderzoeken.

Uitslag mestonderzoek

De uitslag van het mestonderzoek en het daarbij behorende advies worden binnen 1-2 werkdagen telefonisch aan u doorgegeven. Als ontworming niet nodig blijkt te zijn, is het wel van groot belang voor de gezondheid van uw paard dit onderzoek na 8 weken te herhalen. Als ontworming noodzakelijk is kunt u deze bij ons verkrijgen. Afhankelijk van de werkingstijd van het ontwormingsmiddel wordt een advies op maat gegeven.